Bent u voorbereid? Doe onze quickscan en krijg snel inzicht!

Doe nu onze gratis Quickscan!

Quickscan rechtmatigheidsverantwoording ExiloWilt u graag snel inzicht in uw kennis ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording? Doe dan nu de Quickscan Rechtmatigheidsverantwoording van Exilo! U krijgt inzicht in uw huidige kennisniveau over de rechtmatigheidsverantwoording en daarnaast concrete tips en aanwijzingen voor hoe u zich, in uw rol, de komende tijd verder kunt voorbereiden op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Wij bieden een viertal scans aan. Welke scan u invult, is afhankelijk van uw functie bij de gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling.

Voor raadsleden (of Statenleden of AB-leden), het college (of GS-lid of DB-lid) en de proceseigenaar is de scan een makkelijke manier om te bepalen of er reeds voldoende kennis is over de toekomstige ontwikkelingen. De quickscan voor de VIC-medewerker is zodanig opgezet dat door het invullen van deze scan zicht gekregen wordt op welke acties nog genomen moeten worden. Uiteraard is de scan gratis. 

Tijdens het uitvoeren van de scan krijgt u direct terugkoppeling per vraag. Daarnaast kunt u aan het einde van de scan aangeven of u een (gratis) persoonlijke rapportage wenst te ontvangen met de resultaten van de scan en de belangrijkste aanbevelingen die daaruit volgen.

Wilt u advies op maat voor uw organisatie kijk dan bij  Een goede start en Verdere doorontwikkeling.

Raadslid

Bent u raadslid binnen een gemeente, Statenlid bij een provincie of lid van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling? Doe dan deze scan!

Collegelid

Bent u wethouder binnen de gemeente, gedeputeerde bij een provincie of lid van het dagelijks bestuur van een gemeen-schappelijke regeling? Doe dan deze scan!

Proceseigenaar

Bent u proceseigenaar binnen een gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling? Doe dan deze scan!

 

VIC

Bent u actief als medewerker of leidinggevende verbijzonderde interne controle of audit binnen een gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling? Doe dan deze scan!

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.