Actuele status invoering rechtmatigheidsverantwoording

Hieronder hebben wij chronologisch (laatste nieuws eerst) de actuele status van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. 

???? 2020
???? 2020

NBA handreiking

In de notitie rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado is opgenomen dat de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA) een handreiking opstelt voor accountants voor de effecten van de rechtmatigheidsverantwoording op de controlewerkzaamheden.

14 december 2020
14 december 2020

Consultatie notitie rechtmatigheidsverantwoording

In het consultatiedocument notitie rechtmatigheidsverantwoording (vervanger van de kadernota rechtmatigheid) is de praktische toepassing van de rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk uitgewerkt door de commissie BBV. N.b: het is een consultatiedocument en tot 27 januari 2021 kunt u uw reactie mailen naar commissie.bbv@minbzk.nl