Actuele status invoering rechtmatigheidsverantwoording

Hieronder hebben wij chronologisch (laatste nieuws eerst) de actuele status van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. 

19 februari 2024
19 februari 2024

2023 het eerste jaar van de rechtmatigheidsverantwoording…. Of toch niet helemaal?

Wat als er het BBV en de Bado niet aangepast worden?
Dan is er een tegenstrijdigheid tussen de gemeentewet en het BBV en de Bado. De regelgeving voor de accountant (Bado) gaat dan nog uit van een verklaring over getrouwheid en rechtmatigheid. De Bado is de basis van de werkzaamheden van de accountant.

De accountant moet dan nog steeds de rechtmatigheid toetsten.

Wat zijn opties?
Het BBV en de Bado wordt zo snel mogelijk aangepast. De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording is een feit!
BBV en Bado zijn niet op tijd aangepast. De accountant moet een verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgeven. De rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld naar 2024…

Inmiddels hebben al diverse accountantskantoren laten weten dat de kans zeer groot is dat het optie 2 wordt….en dus weer een jaar uitstel.

Toch is ons advies niet af te wachten. Wat kun je als organisatie nu doen:

  • Neem de lead! Zorg voor een goede onderbouwde rechtmatigheidsverantwoording.
  • Het gaat niet om de regelgeving maar om de motivatie dat je als organisatie zelf kunt verklaren dat je rechtmatig gewerkt hebt!
1 januari 2023
1 januari 2023

De rechtmatigheidsverantwoording is officieel van kracht!

De officiële ingangsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording. Voor veel organisaties zal de komende tijd (na het afronden van de jaarafsluiting) in het teken staan van het aanpassen van de kaders, het actualiseren van het interne controleplan en vooral: het 'oefenen' met de rechtmatigheidsverantwoording om te beoordelen of er voor jouw organisatie nog veel wijzigt. 

???? 2020
???? 2020

NBA handreiking

In de notitie rechtmatigheidsverantwoording van de commissie Bado is opgenomen dat de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA) een handreiking opstelt voor accountants voor de effecten van de rechtmatigheidsverantwoording op de controlewerkzaamheden.

14 december 2020
14 december 2020

Consultatie notitie rechtmatigheidsverantwoording

In het consultatiedocument notitie rechtmatigheidsverantwoording (vervanger van de kadernota rechtmatigheid) is de praktische toepassing van de rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk uitgewerkt door de commissie BBV. N.b: het is een consultatiedocument en tot 27 januari 2021 kunt u uw reactie mailen naar commissie.bbv@minbzk.nl