Rechtmatigheidsverantwoording.nl

 Een product van Exilo B.V.
 

Wij ondersteunen overheden op 3 manieren bij de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording

1. Advisering

Alhoewel er steeds meer bekend wordt over de rechtmatigheidsverantwoording zijn veel van onze opdrachtgevers zoekende over de exacte impact van van de rechtmatigheid op hun bedrijfsvoering of (verbijzonderde) interne controle. Veelal begint ons advies daarom met een scan waarin we een foto van de huidige situatie met betrekking tot deconfronteren met de minimale eisen voor de rechtmatigheidsverantwoording. Vervolgens brengen we een (deel)advies uit voor de implementatie van deze adviezen met concrete acties. 

Kortom: wij adviseren, onze opdrachtgevers gaan zelf aan de slag met de uitwerking. 

2. Coaching

Eén stap intensiever is coaching op inhoud en aanpak. In dat geval begeleiden we wij onze opdrachtgevers (fysiek of op afstand) bij de implementatie. Wij brengen onze kennis en kunde in, maar u zit aan het stuur. Wij vervullend een klankbord en expertrol waarbij we tevens voortgang in het proces bewaken. Onze ervaring is dat een dag(deel) coaching per 14 dagen al een enorme impuls kan geven aan uw bedrijfsvoering of (verbijzonderde) interne controle.

We werken als het ware samen op, waarbij u zelf al doende leert. 

3. Inhoudelijke ondersteuning

De meest intensieve vorm van begeleiding die wij bieden is dat we via formats, templates, enz. de daadwerkelijke uitvoering ondersteunen of in sommige gevallen zelfs (tijdelijk) overnemen. Wij ontzorgen u dan volledig en zodra sprake is van een geolied proces neemt u het weer over. Op die manier profiteert u van onze kennis en ervaring en heeft zelf geen hinder van eventuele aanloopproblemen.  

Maatwerkondersteuning

Niet altijd is één oplossing passend voor het vraagstuk van onze opdrachtgevers. In die gevallen is maatwerk uiteraard mogelijk. Zo kan het zijn dat u graag eerst de scan met een advies ontvangt en dat u vervolgens besluit een deel van de implementatie aan ons uit te besteden.
null

Verder praten over wat Exilo voor uw organisatie kan betekenen?